ที่อยู่
     สมาคมผู้ปลิตปลาป่นไทย
   621/5-6 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม    กรุงเทพฯ 10120
โทร.
     02 673 1193 
โทรสาร.  
     02 211 0003
อีเมล
   thaifishmeal@yahoo.com
แผนที่่่สมาคม  
 
 
   

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 สมาคมผู้ปลิตปลาป่นไทย
621/5-6 ถนนเจริญราษฏร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
621/5-6
Charoen Rat RD.,Bangklow.,Bangkolaem Bangkok 10120

โทร. 02 6731193 โทรสาร. 02 2110003
Copyright 2009 The Thai Fishmeal Producers Association
®