สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย ได้เปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2524 โดยดำเนินงานมาจนเป็นที่รู้จักและยอมรับกันทั่วทั้งวงการประมงปลาป่น และอาหารสัตว์ ตลอดจนภาครัฐฯและเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ ซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยมีการเลือกตั้งคณะกรรมการ 2 ปี/ครั้ง โดยมีนายกสมาคมฯ ที่สมาชิกให้ความไว้วางใจ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเดือนมีนาคม 2560

 มติครม. 28/03/60

       - สำเนา 28/03/60

 มติครม. 21/03/60

       - สำเนา 1

       - สำเนา 2

       - สำเนา 3

 มติครม. 14/03/60

 มติครม. 07/03/60