ก.เกษตรฯ ประกาศควบคุมการทำประมงช่วงฤดูปลามีไข่แล้ว

       

วันนี้ (15 พ.ค.) พล.อ.ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีประกาศกำหนดฤดูปลามีไข่ (ฤดูน้ำแดง) และกำหนดชนิด ขนาด และวิธีใช้เครื่องมือทำการประมงน่านน้ำ ประจำปี 2560 ณ บริเวณท่าน้ำชัยยุทธ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี ว่าที่ ร.ต.พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ

       

พล.อ.ปัฐมพงศ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมงจะประกาศกำหนดฤดูปลามีไข่ และกำหนดชนิด ขนาด และวิธีใช้เครื่องมือทำประมงในน่านน้ำเป็นประจำทุกปีพร้อมกันทั่วประเทศ โดยจะอยู่ในช่วงวันที่ 16 พฤษภาคม-30 กันยายน เพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ำที่กำลังวางไข่และเลี้ยงลูกไม่ให้ถูกทำลาย รวมทั้งควบคุมการทำประมงในที่จับสัตว์น้ำแหล่งน้ำจืดทั่วประเทศ โดยมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มชาวประมง ประชาชน และเยาวชนรับทราบ และตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรสัตว์น้ำให้แพร่ขยายพันธุ์ตามธรรมชาติเพื่อให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

       

โอกาสเดียวกันนี้ ยังได้ใช้เรือรณรงค์ประชาสัมพันธ์การประกาศดังกล่าวในแม่น้ำทุกสายของจังหวัด โดยเฉพาะการสั่งให้งดทำการประมงด้วยเครื่องมือขนาดใหญ่ และอาจจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เช่น ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน โปง และโทง โดยจะอนุญาตให้ใช้เครื่องมือทำการประมงขนาดเล็กในการจับสัตว์น้ำเพียงเท่านั้น เช่น เบ็ด สวิง ช้อน ยอ และขนาง ซึ่งมีขนาดปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องถูกปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท

       

พร้อมกันนี้ ยังได้ร่วมกันปล่อยพันธ์ปลาน้ำจืดลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำให้มีปริมาณมากยิ่งขึ้น สามารถเป็นอาหาร และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในอนาคตได้อีกด้วย

ที่มา https://goo.gl/pBhlXQ