ตั้งศูนย์พิสูจน์สัญชาติสางปัญหาแรงงานเถื่อน

ไทย-กัมพูชาร่วมแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวเถื่อน เตรียมเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติในไทยส.ค.นี้ ประเดิมแรงงานประมงก่อน

 

วันนี้ (17ก.ค.60) ภายหลังจากรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะการประกาศใช้ มาตรา 44 เพื่อชะลอข้อขัดข้องการบริหารจัดการ พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ.2560 ใน 4 มาตรา เป็นระยะเวลา 180 วัน เพื่อให้นายจ้างและลูกจ้าง ได้มีเวลาปรับตัวก่อนมีผลบังคับใช้จริงวันที่ 1 ม.ค. 2561

 

ล่าสุดทางกรมการจัดหางาน ได้ร่วมหารือกับนายเส็ง ศักดา อธิบดีกรมแรงงาน และฝึกอบรมอาชีพกัมพูชาที่กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เพื่อชี้แจงถึงสาระของร่าง

พ.ร.ก.การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวฯ เพื่อนำแรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยขั้นตอนการตรวจพิสูจน์สัญชาติเพื่อขอใบรับรองสัญชาตินั้น กัมพูชาแจ้งว่าจะเข้ามาเปิดศูนย์พิสูจน์สัญชาติในเดือนสิงหาคมนี้ และจะเร่งทำการพิสูจน์สัญชาติในกลุ่มบัตรชมพูก่อน โดยเฉพาะแรงงานประมง ประมาณ 40,000 คน ซึ่งบัตรจะหมดอายุในวันที่ 1 พ.ย.นี้ โดยเสียค่าใช้จ่ายเป็นเอกสารการรับรองเดินทางที่ใช้ได้ในประเทศไทย 2,350 บาท โดยให้แรงงานจ่ายเงินและนัดคิวที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส และไปที่ศูนย์พิสูจน์สัญชาติ ตามวันนัดหมาย ใช้เวลา 1 วัน ก็รับเล่มได้ทันที จากนั้นก็จะเร่งดำเนินการต่อในกลุ่มไม่มีเอกสารแสดงตน ขณะเดียวกันก็จะเร่งแจกหนังสือเดินทางสำหรับต่างด้าว ที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้รับหนังสือเดินทาง และเอกสารการรับรองเดินทางที่ใช้ได้ในประเทศไทยที่ค้างอยู่ประมาณ 160,000 เล่ม ให้แล้วเสร็จ

 

นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือในการสอดส่องดูแลนายหน้าเถื่อน รวมถึงหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดหรือทุจริตขอให้แจ้งทันที ซึ่งในรายละเอียดจะมีการหารือระหว่างกัมพูชา-ไทย อีกครั้งในระหว่างวันที่ 26-27 ก.ค.นี้

 

 

 

ที่มา TNN 24 Online