ดีเดย์! 24 ก.ค. เปิดศูนย์แจ้งทำงานต่างด้าวทั่วกทม.

 

กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวในพื้นที่กทม.จำนวน11จุด โดยพร้อมเปิดให้บริการในวันที่24ก.ค.-7ส.ค.นี้โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

วันนี้ (19 ก.ค. 60) นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานพร้อมเปิดศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวพร้อมกัน 11 ศูนย์ ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครคือกระทรวงแรงงาน,IT Square หลักสี่พลาซ่า,สถานีขนส่งสายใต้ชั้น 2,ธัญญาปาร์ค ถนนศรีนครินทร์,ศูนย์กีฬาบางขุนเทียนเคหะชุมชนธนบุรี 3,สวนกีฬารามอินทรา,กรมยุทธศึกษาทหารบก,อาคารสโมสรวังนันทอุทยาน (กองทัพเรือ),หอประชุมมหาวิทยาลัยกรุงเทพ – สุวรรณภูมิ,สำเพ็ง 2 ปาร์ค (เฟส 3) และกองความปลอดภัยแรงงาน ถนนบรมราชชนนี

 

โดยในทุกศูนย์ฯจะมีเจ้าหน้าที่รับแบบคำขอจำนวนศูนย์ฯละ 30 คน พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้รวดเร็วที่สุด ซึ่งนายจ้างสามารถใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงไม่ต้องมาที่ศูนย์ฯก็ได้ โดยสามารถโหลดแบบฟอร์มล่วงหน้าได้แล้วที่เว็บไซต์กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว 

 

ขณะที่เอกสารในการขอขึ้นทะเบียนแรงงาน จะประกอบด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนายจ้าง หรือสำเนาหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล,รูปถ่ายลูกจ้างคนต่างด้าวขนาด 2 นิ้วจำนวน 3 รูป และแบบยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว

 

ทั้งนี้ ศูนย์ฯดังกล่าวจะเปิดเพียง 15 วัน คือตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. – 7 ส.ค. 2560 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เช่นเดียวกับศูนย์รับแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวทั่วประเทศรวม 100 จุด ซึ่งคาดว่าจะมีนายจ้างนำแรงงานมาขึ้นทะเบียนทั่วประเทศกว่า 1,500,000 คน

 

ที่มา TNN 24 Online