ประกาศราคารับซื้อปลาป่น

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 24/06/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 17/06/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 10/06/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 03/06/63

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 27/05/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 20/05/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 13/05/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 06/05/63

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนเมษายน 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 29/04/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 22/04/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 15/04/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 08/04/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 01/04/63

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมีนาคม 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 25/03/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 18/03/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 11/03/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 04/03/63

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 26/02/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 19/02/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 12/02/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 05/02/63


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมกราคม 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 29/01/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 22/01/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 15/01/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 08/01/63