งานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 2559

 

(ดูรูปเพิ่ม คลิ๊ก)

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยคณะกรรมการสมาคมฯ คุณนิรุตติ์ เหลืองนฤมิตชัย พร้อมด้วย ผู้จัดการสมาคมฯ ในฐานะสมาชิกสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงไทยเข้าร่วมงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก โดยกิจกรรมในปีนี้สมาพันธ์ฯได้บริจาคเป็นทุนการศึกษามอบให้กับ 4 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม(วัดกำพร้า) 2.โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ 3.ศูนย์คาทอลิคนักบุญอันนาเพื่อผู้อพยพย้านถิ่น 4.ศูนย์พัฒนาเด็กชุมชนแรงงานสำหรับเด็กข้ามชาติ (วัดเทพนรรัตน์)

 

โดยสมาคมผู้ผลิต ปลาป่นไทยได้บริจาคร่วมเป็นเงิน 10,000บาท