ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สัญจรร่วมสมาชิกครั้งที่ 3/2559

 

 

 วันเสาร์ที่ 25 มิ.ย.59 เวลา 13.00-17.00 น. สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย นำโดยนายกสมาคมฯคุณสงวนศักดิ์ อัครวรินทร์ชัย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิกครั้งที่ 3/59 ณ ปาล์มสวย รีสอร์ท จ.ตราด ก่อนการประชุมได้กล่าวขอบคุณท่านนายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯคุณสมเกียรติ เหล่าทวีสุข / ท่านที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯคุณสิงหา สง่าศิลป์ / คณะกรรมการบริหารสมาคมฯและสมาชิก และในนามสมาคมฯขอขอบคุณเจ้าภาพ (หจก.เลิศศักดิ์อุตสาหกรรม)ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น หลังจากนั้นได้เปิดประชุมตามวาระ