Workshop July 4-5, 2016

 

 

 วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยนำโดยนายกสมาคมฯ/ผู้จัดการสมาคมฯ พร้อมด้วยสมาชิกเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติงานโครงการปรับปรุงการทำประมงอวนลากฝั่งอันดามัน ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต