4-6 ส.ค.59 : งาน ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016

 

 

วันที่ 4-6 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา :  สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยนำโดยคุณอำนวย เอื้ออารีมิตร อุปนายกสมาคมฯ ,คุณมงคล เหล่าทวีสุข  ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ,คุณเจตนินท์ โสณมัย หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.โชคอุดมพัฒนาปลาป่น  พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯเข้าร่วมงาน  ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016 ทั้งนี้ได้ร่วมกับสมาชิกสมาคมฯคือ บริษัทพัฒนาการตลาดปลาป่น จำกัด,บริษัทเอส.เค.เอส.อะโกรมารีน จำกัด, หจก.โชคอุดมพัฒนาปลาป่น และบริษัทโอเชี่ยนฟีด จำกัด จัดบูธในงานครั้งนี้ด้วย...