บริษัท สยาม พรีเชียส ฟีดส์ จำกัด

 

 

ชื่อภาษาไทย  :  บริษัท สยาม พรีเชียส ฟีดส์ จำกัด

ชื่อภาษาอังกฤษ :  SIAM PRECIOUS FEEDS CO., LTD.

ที่อยู่   : 5/7 ม.3 ต.บางโทรัด อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

โทร 034-845189   โทรสาร 034-845192

E-mail : info@saathailand.com

www.saathailand.com