บทความที่น่าสนใจ

พระราชกำหนดการประมง 2558

พระราชกำหนดการประมง 2558

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฏหมาย(ศปมผ.)

ประกาศศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำประมงผิดกฏหมาย (ศปมผ.)

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. ๒๕๕๗

กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๕๗