แบบฟอร์ม MCPD-FM

 หนังสือรับรองปลาป่นส่งออกย้อนหลัง TH

 หนังสือรับรองปลาป่นส่งออกย้อนหลัง ENG

 

         แบบฟอร์มสำหรับการขอส่งออกย้อนหลังนี้ ขอให้ท่านใช้เพื่อขอย้อนหลังได้สำหรับปลาป่นที่มีใบแจ้งสินค้าตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 ย้อนลงไปได้ถึงเดือนมกราคม 2561 เท่านั้น และหลังจากนี้ให้ขอเป็นหนังสือรับรองปลาป่นฯ ส่งออกฉบับแบบปกติ คือ Lot ต่อ Lot ดังที่เคยให้แบบฟอร์มไปแล้วค่ะ หากมีข้อสงสัยรบกวนติดต่อ 02-561-2962 ค่ะ

 

 

*** หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ กรณี การซื้อขายปลาเป็ด สำหรับโรงงานปลาป่น (MCPD-FM) มีจำหน่ายที่สมาคมฯ ราคาเล่มละ  200 บาท ***