ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

 สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย นำโดยนายกสมาคมฯ เข้าพบท่านอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2559

ดร.วิมล จันทรโรทัย...

วันที่ 22 ธ.ค.2558 // สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย นำโดยนายกสมาคมฯคุณสงวนศักดิ์ อัครวรินทร์ชัย/คุณบุญเอี่ยม เตชะสำราญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ /คุณอำนวย เอื้ออารีมิตร อุปนายกสมาคมฯ/คุณมงคล เหล่าทวีสุข ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ/คุณสมพงษ์ ศิรประภาพงศ์ กรรมการกลาง / คุณสฤษฎ์พัฒน์ ภมรวิสิฐ กรรมการกลาง พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ เข้าพบดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง

ท่านชุติมา บุณยประภัศร...

สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย เข้าพบท่านชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2559

ท่านพรทิพย์ จีบโจง...

วันที่ 18 ธ.ค.2558 // สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย นำโดยนายกสมาคมฯ เข้าพบท่าน วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน และท่านพรทิพย์ จีบโจง เลขานุการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

 

ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันที่ 17 ธ.ค. ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช.เป็นประธานในการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องด่วนพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การประมง พ.ศ.2558 ที่ ครม.เสนอ โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ ชี้แจงหลักการและเหตุผล ว่า สหภาพยุโรปหรืออียูได้ประกาศให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่อาจะไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันและขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย

การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (IUU) รัฐบาลได้มีการดำเนินการทุกรูปแบบอย่างเข้มข้นภายใต้ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้ขับเคลื่อนมาตรการเร่งด่วนเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในด้านการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (IUU) หลายประการ อาทิ มาตรการด้านการคุ้มครอง แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือ ได้ดำเนินการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลปีละ 2 ครั้ง ในปี พ.ศ.2558 ซึ่งขณะนี้ได้เปิดจดทะเบียนครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558-วันที่ 30 มกราคม 2559 โดยแรงงานต่างด้าวจะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร และไม่มีการจับกุมและส่งกลับ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ย.58) มีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนทั้งสิ้น 6,397 คน (เมียนมา 3,725 คน ลาว 109 คน กัมพูชา 2,563 คน) เจ้าของเรือ/นายจ้าง จำนวนทั้งสิ้น 2,062 ราย

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ร.ท.จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) แถลงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายว่า ในภาพรวม ศปมผ. ได้แก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ไม่รายงาน และไร้การควบคุม (ไอยูยู) ด้วยการสร้างกติกาที่มีประสิทธิภาพตามข้อกังวลของสหภาพยุโรป (อียู) ซึ่งได้แก้ไขทั้งหมดแล้ว ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มีเพียง 2 คำเท่านั้นคือ วางระบบและจัดระเบียบ ซึ่งการวางระบบได้ทำอย่างเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดระเบียบ สิ่งที่ ศปมผ.จะทำคือนำประเทศไทยไปสู่มาตรฐานสากล จะฟื้นคืนทะเลไทย แรงงานต่างๆ จะถูกจัดระเบียบให้เข้าสู่ระบบมากขึ้น

การประเมินคัดเลือกโรงงานปลาป่นเข้าร่วม "โครงการเพิ่มศักยภาพมาตรฐานคุณภาพการผลิตของโรงงานปลาป่น" (GMP/HACCP)

ประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2558

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ ตำบลบางกระบือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กรมประมงขอเชิญร่วมงานวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2558 

กรุงเทพฯ * น.ส.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม หรือไอยูยู ว่า ขณะนี้การแก้ไขปัญหาการทำประมงไอยูยูโดยรวมคืบหน้าไปแล้ว กว่า 80%