ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

กรมประมงประกาศปิดอ่าวไทย ประจำปี 2560 ในเขต ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ฯ ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-15 พ.ค. นี้ เผยวางแผนการลาดตระเวนอย่างเข้มงวด วงการประมงชี้ได้ผลไม่เต็มที่ เหตุมีจุดโหว่ ยังไม่ห้ามใช้อวนจมจับปลาทูและห้ามเรือมากกว่า 5 ตันกรอสออกจับปลาช่วงฤดูวางไข่

ปิดอ่าวไทยให้ปลาวางไข่กลายเป็นศึกบาดหมาง 2 ฝ่าย กลุ่มเรือประมงพาณิชย์เสนอรัฐมนตรีเกษตรฯห้ามเรือประมงพื้นบ้านใช้อวนลอย อวนจมจับปลาทูที่ใกล้สูญพันธุ์ ฝ่ายประมงพื้นบ้านดันภาคีเครือข่าย เร่งหารือภาคธุรกิจสากลหยุดซื้อสินค้าประมงจากเรืออวนลาก ล่าสุดแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแห่ลงเรือประมงพื้นบ้านแทนเรือใหญ่

ก่อนประกาศปิดอ่าวไทย 15 กุมภาพันธ์ – 15 พฤษภาคม ประจำปี 2560 ประจวบฯ ชุมพร สุราษฎร์ฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศ จำนวน 2 ฉบับ  ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อปรับปรุงมาตรการที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความเข้มข้นขึ้นจากเดิม โดยห้ามอวนติดตาจับปลาทูตลอดช่วงมาตรการปิดอ่าว 3 เดือน และหลังสิ้นสุดมาตรการ 45 วัน ห้ามเรือปั่นไฟประกอบอวนล้อมจับ อวนครอบ อวนช้อนหรืออวนยกปลากะตัก เข้าทำประมงในเขตระยะ 7 ไมล์ทะเล และพิจารณาหาแหล่งเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยช่วยชาวประมง พร้อมกำชับกรมประมงเร่งศึกษาข้อมูลวิชาการให้เสร็จภายใน 1 ปี เพื่อนำมากำหนดมาตรการอีกครั้ง  หลังพบประชากรปลาทูในทะเลไทยลดจำนวนลงจนเข้าขั้นวิกฤติ

 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 // สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย นำโดยนายกสมาคมฯ คุณสงวนศักดิ์  อัครวรินทร์ชัย / นายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯ คุณสมเกียรติ  เหล่าทวีสุข จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิกครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องทวีสินค้า โรงแรมทินิดี จ.ระนอง ในนามสมาคมฯขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมฯและสมาชิกในจังหวัดระนองที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและสมาชิกจังหวัดอื่นๆที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้...

 วันที่ 10 ก.พ.60 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย // คณะกรรมการสมาพันธ์ผู้ผลิตสินค้าประมงฯเข้าพบนายกสมาคมฯคุณสงวนศักดิ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เพื่อชี้แจงกรณีปัญหาที่เกิดขึ้น ตามที่ ดร.ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ ในฐานะนายกสมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย ได้ให้ข้อมูลออกสื่อและชี้แจงต่อสาธารณชนพาดพิงถึงอุตสาหกรรมปลาป่นไทย

 วันที่ 18/01/60 เวลา 13.00 น. // สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยท่านนายกสมาคมฯคุณสงวนศักดิ์  อัครวรินทร์ชัย และท่านนายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯคุณสมเกียรติ  เหล่าทวีสุข พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ ได้นำเงินจำนวน 235,000.00 บาท ที่สมาชิกได้ร่วมกันกับสมาคมฯบริจาคเพื่อช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย ไปมอบให้กับสภากาชาดไทยเป็นที่เรียบร้อย...ในนามสมาคมฯขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาคแทนพี่น้องชาวใต้ในครั้งนี้ค่ะ

 

 วันนี้ (6 มกราคม 2560) สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยท่านนายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯ คุณทวี ปิยะพัฒนา นายกสมาคมฯ คุณสงวนศักดิ์  อัครวรินทร์ชัย อุปนายกสมาคมฯ คุณอำนวย  เอื้ออารีมิตร พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ เข้าพบท่านนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมการค้าภายใน  กระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2560

 วันนี้ สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยท่านนายกสมาคมฯคุณสงวนศักดิ์ อัครวรินทร์ชัย พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ เข้าพบท่านชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ 2560

 วันที่ 23 ธ.ค.59 สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย นำโดยนายกสมาคมฯคุณสงวนศักดิ์  อัครวรินทร์ชัย  อุปนายกสมาคมฯคุณอำนวย  เอื้ออารีมิตร  พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ เข้าพบ คุณรักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / คุณหมออดิลักข์   เล็บนาค ผอ.ส่วนควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  กรมปศุสัตว์  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / น.สพ.บุญเสริม ทีมและผู้ตรวจรับรองระบบ GMP/HACCP เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2560

นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากการที่สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES)

ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2559) ไม่มีรายงานปริมาณจากองค์การสะพานปลากรุงเทพฯ

 

 วันที่ 20 ธ.ค.59 สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย นำโดยนายกสมาคมฯคุณสงวนศักดิ์ อัครวริทร์ชัย พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ เข้าพบ นายอิทธิพงศ์ คุณากรบดินทร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ /ท่านสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์/คุณวรพันธ์ ประเสริฐยิ่ง ผอ.กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ // คุณภาวนา สิงหเสมานนท์ ผอ.กลุ่มพืชน้ำมันและวัตถุดิบอาหารสัตว์ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2560