ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

 วันที่ 19 ธ.ค.59 สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย นำโดย นายกสมาคมฯ คุณสงวนศักดิ์  อัครวริทร์ชัย,  อุปนายกสมาคมฯ คุณอำนวย  เอื้ออารีมิตร และคุณสฤษฎ์พัฒน์  ภมรวิสิฐ  คณะกรรมการการสมาคมฯ พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ เข้าพบท่านจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2560

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยนำโดยนายกสมาคมฯ/ผู้จัดการสมาคมฯและสมาชิกสมาคมฯร่วมกิจกรรมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ (สนามหลวง)

กทม. เปิดลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวฯ กิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ บัดนี้ถึง 30 ธ.ค. 59

กระทรวงเกษตรฯ ปลดล็อคนำเข้ากุ้งไทยไปเม็กซิโกได้แล้ว หลังระงับการนำเข้าตั้งแต่ปี 2556 จากกรณีโรคกุ้งตายด่วน (EMS) ชี้ผลการประเมินเป็นที่น่าพอใจ สามารถเพิ่มตลาดส่งออกกุ้งไทยได้อีกช่องทางหนึ่ง

(7 พฤศจิกายน 2559) นายชำนาญ พงษ์ศรี ผู้อำนวยการกองประมงต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับการดำเนินการตามมาตรการของรัฐเจ้าของท่า (Port State Measures)” โดยกรมประมง ร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAFDEC) สมาคมประชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) และการสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนด้านการประมงจากประเทศญี่ปุ่น (Trust Fund-Fisheries Agency of Japan) รัฐบาลสวีเดน องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) และ Marino - forum 21

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30 น.  สมาคมฯ นำโดยนายกสมาคมฯคุณสงวนศักดิ์  อัครวรินทร์ชัย ร่วมกิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ณ  ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (สนามหลวง)  ทั้งนี้สมาคมฯ ขอประชาสัมพันธ์ยังสมาชิกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้อีกครั้งในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น.-16.00 น.

 ภาคเช้า (10.00 น.-12.00 น.) ของวันที่ 29 ตุลาคม 2559 สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย นำโดยนายกสมาคมฯ คุณสงวนศักดิ์ อัครวรินทร์ชัย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 5/2559 ณ ห้องประชุมสปริง การ์เด้นท์ ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ

 ภาคบ่าย (13.00 น.-17.00 น.) สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย นำโดยนายกสมาคมฯ คุณสงวนศักดิ์ อัครวรินทร์ชัย จัดการประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ก่อนการประชุมได้มีการบรรยายพิเศษ "GMP-Plus" โดย... MR.Johan den Hartog Managing Director FMD GMP+ international หลังจากเสร็จการบรรยายพิเศษ สมาคมฯ โดยคุณสมเกียรติ เหล่าทวีสุข นายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯ ได้มอบเงินในบัญชีที่ในสมัยเป็นนายกสมาคมฯ เพื่อให้สมาคมฯใช้ดำเนินกิจกรรมต่อไป และสมาคมฯ ได้มอบโล่ผู้ส่งออกดีเด่นสามลำดับ ดังนี้... ลำดับที่ 1 บจ.พัฒนาการตลาดปลาป่น ลำดับที่ 2 บจ.สยามอลิเมนส์ แอดวานส์ ลำดับที่ 3 บจ.อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ ณ ห้องประชุมสปริง การ์เด้นท์ ชั้น 8 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ

 ทั้งนี้... สมาคมฯ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และขอเชิญชวนร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อดำเนินกิจกรรมเป็นเจ้าภาพร่วมในการบำเพ็ญกุศล ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รายละเอียดตามแนบ)

 เชิญชวนร่วมกิจกรรม

 เชิญชวนร่วมบริจาค

 ประชาสัมพันธ์สมาชิก//สมาคมฯขอเรียนเชิญสมาชิกทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกครั้งที่ 1/2559 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00-17.00 น. ณ โรงแรมแกรนด์ฮาวเวิร์ด ถ.เจริญราษฎร์ กรุงเทพฯ **11.30 น. เชิญรับประทานอาหารกลางวัน (บุฟเฟ่ต์) ณ ห้องอาหาร ชั้น 1 โดยมีรายละเอียดดังนี้....

     1.หนังสือเชิญประชุม

     2.วาระการประชุม

     3.แบบตอบรับ

     4.แผนที่โรงแรม

วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ---สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยท่านนายกสมาคมฯพร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯและสมาชิกสมาคมฯที่เข้าร่วมจัดทำระบบ GMP/HACCP โรงงานผลิตปลาป่นประจำปี 2558 ภายใต้ " โครงการเพิ่มศักยภาพมาตรฐานคุณภาพการผลิตของโรงงานปลาป่น"

 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 // สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยโดยนายกสมาคมฯคุณสงวนศักดิ์  อัครวรินทร์ชัย เข้าร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่องาน “Together is Power 2016 : Enhancing Connectivity” ณ ห้องนภาลัย บอลรูม โรงแรมดุสิตธานี จัดโดย...สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

 

 

 

 

 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 เวลา 11.30-17.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล ชุมพร บีช รีสอร์ท แอนด์กอล์ฟ สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย นำโดยนายกสมาคมฯคุณสงวนศักดิ์ อัครวรินทร์ชัย จัดประชุมคณะกรรมการการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิกครั้งที่ 4/2559 และในนามสมาคมฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการและสมาชิกในจังหวัดชุมพรที่ให้การต้อนรับและเป็นเจ้าภาพในการประชุมครั้งนี้...

ชาวประมงชายฝั่งที่เกาะช้าง ต่างรอโอกาสในช่วงมรสุม ส.ค.-พ.ย. คลื่นลมในทะเลแรงพัดเอากุ้งราคาแพงทั้งกุ้งแชบ๊วย กุ้งขาว เข้ามาที่แนวชายฝั่ง นาเรือออกไปจับขายโรงแรมร้านอาหารได้ราคาดี เผยปีนี้กุ้งมาเร็ว อีกทั้งมีจานวนมาก...