ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การจัดระเบียบเรือประมงพาณิชย์ เป็นหนึ่งในภารกิจสาคัญของการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมายตาม พ.ร.ก.การประมง โดยกรมประมงได้ประกาศให้ผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ขนาดตั้งแต่ 10 ตัน กรอสขึ้นไป

วันพาณิชย์ปี 2559...

 วันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ กระทรวงพาณิชย์  สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย นำโดยนายกสมาคมฯ คุณสงวนศักดิ์  อัครวรินทร์ชัย พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯ เข้าร่วมงานวันครบรอบ 96 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ "วันพาณิชย์ปี 2559" และในโอกาสเดียวกันนี้ได้ร่วมทำบุญบริจาคเงินสมทบ "มูลนิธิวิสสุกรรม" เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรธิดาของข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงพาณิชย์ด้วย

 


 

สินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ปลาป่นมีราคาเพิ่มขึ้น

ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมประมง ลงพื้นที่ท่าเรือวัดปากสมุทร ตาบลแหลมใหญ่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อตรวจดูความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการเตรียมปฏิบัติการตรวจเรือประมงพาณิชย์ ขนาด 10 – 30 ตันกรอส

 

 

วันที่ 4-6 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา :  สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยนำโดยคุณอำนวย เอื้ออารีมิตร อุปนายกสมาคมฯ ,คุณมงคล เหล่าทวีสุข  ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ,คุณเจตนินท์ โสณมัย หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.โชคอุดมพัฒนาปลาป่น  พร้อมด้วยผู้จัดการสมาคมฯเข้าร่วมงาน  ASEAN Fisheries and Aquaculture Conference and Exposition 2016 ทั้งนี้ได้ร่วมกับสมาชิกสมาคมฯคือ บริษัทพัฒนาการตลาดปลาป่น จำกัด,บริษัทเอส.เค.เอส.อะโกรมารีน จำกัด, หจก.โชคอุดมพัฒนาปลาป่น และบริษัทโอเชี่ยนฟีด จำกัด จัดบูธในงานครั้งนี้ด้วย...

Workshop July 4-5, 2016...

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยนำโดยนายกสมาคมฯ/ผู้จัดการสมาคมฯ พร้อมด้วยสมาชิกเข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติงานโครงการปรับปรุงการทำประมงอวนลากฝั่งอันดามัน ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

วันเสาร์ที่ 25 มิ.ย.59 เวลา 13.00-17.00 น. สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย นำโดยนายกสมาคมฯคุณสงวนศักดิ์ อัครวรินทร์ชัย จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯสัญจรร่วมสมาชิกครั้งที่ 3/59 ณ ปาล์มสวย รีสอร์ท จ.ตราด

ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการส่งออกกุ้งมากว่า 30 ปี จุดแข็ง คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก สำหรับภาคอุตสาหกรรมกุ้งไทยมีระบบการผลิตรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพกุ้งทั้งเนื้อ สารปนเปื้อน และเชื้อโรคอย่างเข้มงวด ก่อนส่งถือมือผู้บริโภคจึงขอให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่ากุ้งไทยปลอดภัยจากสารปนเปื้อนแน่นอน

กรมประมง สรุปยอดผู้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ที่มายื่นคำขอรับใบอนุญาต ฯ (เบื้องต้น) จำนวนทั้งสิ้น 24,603 ราย โดยเป็นยอดรวม ณ เวลา 16.30 น.ของวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้ผู้ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาตฯ ตามประกาศ

 ระหว่างวันที่ 15-22 มิถุนายน 2559 คณะทำงานประมงยั่งยืนร่วม 8 สมาคมฯ และ World Wild Fund for Nature,Thailand (WWF) ได้ลงพื้นที่จังหวัดตรัง สตูล พังงา ภูเก็ต ระนอง โดยผู้จัดการสมาคมฯ เดินทางไปร่วมลงพื้นที่ในจังหวัดระนองวันที่ 22 มิถุนายน 2559 โดยได้พบปะกับชาวประมงพื้นบ้านและประมงพาณิชย์ในการที่จะหาข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นทั้งสองฝ่าย เกี่ยวกับการทำประมงอวนลากตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรประมงของไทยฝั่งอันดามัน (The Andaman Trawl Fishery Improvement Project : FIP) เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาการประมงไทยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน และส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ประมงของไทยให้มีความปลอดภัย  มั่นคง และยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อจะได้ข้อมูลทั้งหมดเข้าที่ประชุมเชิงปฎิบัติการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด (stakeholder Consultation) ในระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมเพิร์ลภูเก็ต จ.ภูเก็ต ต่อไป....

<pงานวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 2559