ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เผยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน เห็นชอบนโยบายขับเคลื่อนงานด้านประมงมี 4 ด้าน คือ 1.การประมงน่านน้ำไทย 2.นอกน่านน้ำไทย 3.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ 4.อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการในแต่ละด้านขึ้นมาพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 6 เดือน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุมเข้มรับนโยบายรัฐบาล ป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรและเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในอ่าวไทย เตรียมประกาศปิดอ่าวไทย : ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ฯระหว่างวันที่ 15 ก.พ. – 15 พ.ค. นี้ โดยให้กรมประมงเน้นดำเนินการอย่างเข้มงวดตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งมีมาตรการที่เข้ม รัดกุมและบทลงโทษที่ค่อนข้างรุนแรงเป็นไปตามหลักสากล...หากพบการกระทำผิดให้จับกุมทันที ไม่มีผ่อนผัน อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2559 สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยได้เข้าพบท่านสุวิทย์ เมษินทรีย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เผยที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เป็นประธาน เห็นชอบนโยบายขับเคลื่อนงานด้านประมงมี 4 ด้าน คือ 1.การประมงน่านน้ำไทย 2.นอกน่านน้ำไทย 3.การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ 4.อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ ซึ่งจะมีการตั้งคณะกรรมการในแต่ละด้านขึ้นมาพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 6 เดือน

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า วันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการประมงแห่งชาติ จัดตั้งตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ซึ่งการประชุมวันนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการกำกับการบริหารจัดการประมงของประเทศ มีประเด็นสำคัญในการพิจารณา เช่น การกำหนดปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำที่สามารถทำการประมงในน่านน้ำไทย แนวทางการออกใบอนุญาต สอดคล้องกับขีดความสามารถ และปริมาณสูงสุดของสัตว์น้ำ และการแก้ไขมาตรา 34 เป็นต้น

 ในวันที่ 10/02/59 สมาคมฯ โดยนายกสมาคมฯ และผู้จัดการสมาคมฯ ร่วมสวดพระอภิธรรม 

ณ วัดกลางบางซื่อ คุณแม่ท่านเลขานุการกรมการค้าภายในคุณพรทิพย์ จีบโจง

 

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูง กระทรวงเกษตรฯ ว่า วันนี้เวลา 13.30 น. จะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งคณะกรรมการประมงแห่งชาติ จัดตั้งตาม พรก. การประมง พ.ศ. 2558 จะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการ และจะประกอบด้วยปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผบ.ตร. อธิบดีกรมการปกครอง ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 10 ท่าน ซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ในภาพรวมขณะนี้มีความคืบหน้า ไปมาก โดยประเทศไทยมีการปรับปรุงกฎหมายประมงให้มีความเป็นปัจจุบันและครอบคลุมทั้งในส่วนของเรื่อง IUU การทำประมงนอกน่านน้ำ มีกรอบแผนของการบริหารจัดการประมงทะเลไทยอย่างชัดเจน และมีแผนปฏิบัติการต่างๆ ที่แสดงถึงการต่อต้านการทำประมง IUU เพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรฐานสากล ซึ่งขณะนี้ ได้มีการออกพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 โดยมีกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับ IUU จำนวน 52 ฉบับ

วันที่ 22 ม.ค. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง และ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ภายหลัง นาย Cesar Deben ผู้แทนจากสหภาพยุโรป (อียู) และคณะเข้าพบเพื่อติดตามความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมายว่า อียูได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการประมงของไทยให้เป็นไปตามหลักสากล

วันพุธที่ 20 มกราคม 2559) เวลา 13.00 น. นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร ผู้แทนกรมประมง และผู้แทนศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.)ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวแอปพลิเคชันบนมือถือเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU Fishing) พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้แก่สาธารณะ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้แล้ววันนี้ที่ App Store สำหรับระบบ iOS และ Play Store สำหรับระบบ Android