ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

รัฐบาลพร้อมรับการประเมินความคืบหน้าแก้ปัญหา IUU ซึ่งอียูจะเดินทางมาตรวจวันที่ 18 - 21 ม.ค. นี้ ชี้ มีความก้าวหน้าเป็นรูปธรรม 5 ด้าน ยืนยันไม่ว่าผลประเมินเป็นอย่างไรจะเดินหน้าลุยต่อ สร้างความยั่งยืนให้ภาคประมงไทย

วันที่ 15 มกราคม 2559 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) แถลงข่าวความก้าวหน้าของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายทั้ง 5 ด้าน ครอบคลุม การปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย  การพัฒนาระบบที่สำคัญ การบังคับใช้กฎหมาย การขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ และการให้ความช่วยเหลือเหยื่อจากการทำการประมงผิดกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณมารุตพงศ์ เต็มเปี่ยม กรรมการบริหารของบริษัท ดีไอทีซี จำกัด ผู้ให้บริการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์และดูแลเว็บไซต์ ได้เข้าเยี่ยมคารวะและมอบของขวัญ สวัสดีปีใหม่ แด่ คุณณิชกมล อุมารี ผู้จัดการสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย

ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่า สืบเนื่องจากพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 ฉบับใหม่ ได้มีการประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 และมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปหลังจากวันประกาศฯ

น.สพ.สรวิศ ธานีโต...

สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย นำโดยนายกสมาคมฯ เข้าพบ น.สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2559

น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์...

สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย นำโดยนายกสมาคมฯ เข้าพบ น.สพ.อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2559

ท่านจินตนา ชัยยวรรณาการ...

สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย นำโดยนายกสมาคมฯ เข้าพบท่านจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2559

น.สพ.อดิลักข์ เล็บนาค...

สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย นำโดยนายกสมาคมฯ เข้าพบ น.สพ.อดิลักข์ เล็บนาค ผอ.ส่วนควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2559

น.สพ.บุญเสริม ปีตานนท์ชัย...

สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย นำโดยนายกสมาคมฯ เข้าพบ น.สพ.บุญเสริม ปีตานนท์ชัย ทีมผู้ตรวจรับรองระบบ GMP/HACCP เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2559

น.สพ.ธนบดี รอดสม...

สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย นำโดยนายกสมาคมฯ เข้าพบ น.สพ.ธนบดี รอดสม ผอ.กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2559

ท่านวรพันธ์ ประเสริฐยิ่ง...

สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย นำโดยนายกสมาคมฯ เข้าพบท่านวรพันธ์ ประเสริฐยิ่ง ผอ.กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 1เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2559

 

สมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทย นำโดยนายกสมาคมฯ เข้าพบท่านสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2559