ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ : เนื่องด้วยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การฮ็อกแฟม ประเทศไทย

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ : เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 57 เวลา ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ประชาชาติธุรกิจ...

ประชาชาติธุรกิจ

Import Refusal Report ...

Import Refusal Report 

นายกสมาคมฯเข้าร่วมแถลงข่าว ...

นายกสมาคมฯเข้าร่วมแถลงข่าว "ระบบการรับรองการใช้วัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์"

นายกสมาคมฯเข้าร่วมแถลงข่าว "ระบบการรับรองการใช้วัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์"นายกสมาคมฯเข้าร่วมแถลงข่าว "ระบบการรับรองการใช้วัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์"นายกสมาคมฯเข้าร่วมแถลงข่าว "ระบบการรับรองการใช้วัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์"นายกสมาคมฯเข้าร่วมแถลงข่าว "ระบบการรับรองการใช้วัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์"