บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด

 

 

-ผลิตปลาป่นจากเศษซากทูน่า

-น้ำมันปลาทูน่า

-น้ำนึ่งปลา

บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยนแพคเกจจิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด

ชั้น 22 อาคารปัญจธานี 127/27 ถ.รัชดาภิเษก ช่องนนทรี ยานนาวา  กรุงเทพฯ 10120

โทร. (662) 681-1035 โทรสาร. (662) 681-1055