ประกาศราคารับซื้อปลาป่น

   ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนเมษายน 2567

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 03/04/67

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 10/04/67

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 17/04/67

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 24/04/67

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมีนาคม 2567

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 06/03/67

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 13/03/67

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 20/03/67

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 27/03/67


 

ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 07/02/67

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 14/02/67

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 21/02/67

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 28/02/67


 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมกราคม 2567

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 03/01/67

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 10/01/67

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 17/01/67

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 24/01/67

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 31/01/67


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนธันวาคม 2566

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 06/12/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 13/12/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 20/12/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 27/12/66


 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 01/11/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 08/11/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 15/11/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 22/11/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 29/11/66


 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนตุลาคม 2566

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 04/10/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 11/10/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 18/10/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 25/10/66


 

ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนกันยายน 2566

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 06/09/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 13/09/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 20/09/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 27/09/66


 

ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนสิงหาคม 2566

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 02/08/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 09/08/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 16/08/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 23/08/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 30/08/66


 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 05/07/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 12/07/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 19/07/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 26/07/66


 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 07/06/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 14/06/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 21/06/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 28/06/66


 

ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 03/05/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 10/05/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 17/05/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 24/05/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 31/05/66


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนเมษายน 2566

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 05/04/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 12/04/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 19/04/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 26/04/66


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมีนาคม 2566

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 01/03/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 08/03/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 15/03/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 22/03/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 29/03/66


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 01/02/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 08/02/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 15/02/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 22/02/66


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมกราคม 2566

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 04/01/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 11/01/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 18/01/66

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 25/01/66


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนธันวาคม 2565

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 07/12/65

  ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 14/12/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 21/12/65

  ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 28/12/65


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 02/11/65

  ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 09/11/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 16/11/65

  ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 23/11/65

  ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 30/11/65


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนตุลาคม 2565

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 05/10/65

  ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 12/10/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 19/10/65

  ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 26/10/65


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนกันยายน 2565

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 07/09/65

  ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 14/09/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 21/09/65

  ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 28/09/65


 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนสิงหาคม 2565

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 03/08/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 10/08/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 17/08/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 24/08/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 31/08/65


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 06/07/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 13/07/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 20/07/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 27/07/65


 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมิถุนายน 2565

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 01/06/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 08/06/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 15/06/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 22/06/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 29/06/65


 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 04/05/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 11/05/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 18/05/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 25/05/65


 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนเมษายน 2565

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 06/04/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 13/04/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 20/04/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 27/04/65


    ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมีนาคม 2565

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 02/03/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 09/03/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 16/03/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 23/03/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 30/03/65

    ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 02/02/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 09/02/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 16/02/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 23/02/65


    ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมกราคม 2565

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 05/01/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 12/01/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 19/01/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 26/01/65

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนธันวาคม 2564

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 01/12/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 08/12/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 15/12/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 22/12/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 29/12/64 


    ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 03/11/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 10/11/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 17/11/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 24/11/64


   ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนตุลาคม 2564

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 06/10/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 13/10/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 20/10/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 27/10/64


    ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนกันยายน 2564

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 01/09/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 08/09/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 15/09/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 22/09/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 29/09/64


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนสิงหาคม 2564

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 04/08/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 11/08/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 18/08/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 25/08/64


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 07/07/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 14/07/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 21/07/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 28/07/64


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมิถุนายน 2564

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 02/06/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 09/06/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 16/06/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 23/06/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 30/06/64


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 05/05/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 12/05/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 19/05/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 26/05/64


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนเมษายน 2564

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 07/04/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 14/04/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 21/04/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 28/04/64


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมีนาคม 2564

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 03/03/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 10/03/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 17/03/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 24/03/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 31/03/64


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 03/02/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 10/02/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 17/02/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 24/02/64


 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมกราคม 2564

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 06/01/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 13/01/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 20/01/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 27/01/64

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนธันวาคม 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 02/12/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 09/12/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 16/12/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 23/12/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 30/12/63

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 04/11/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 11/11/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 18/11/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 25/11/63

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนตุลาคม 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 07/10/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 14/10/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 21/10/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 28/10/63

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนกันยายน 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 02/09/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 09/09/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 16/09/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 23/09/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 30/09/63

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนสิงหาคม2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 05/08/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 12/08/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 19/08/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 26/08/63

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 01/07/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 08/07/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 15/07/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 22/07/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 29/07/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 24/06/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 17/06/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 10/06/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 03/06/63

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 27/05/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 20/05/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 13/05/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 06/05/63

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนเมษายน 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 29/04/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 22/04/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 15/04/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 08/04/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 01/04/63

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมีนาคม 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 25/03/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 18/03/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 11/03/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 04/03/63

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 26/02/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 19/02/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 12/02/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 05/02/63


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมกราคม 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 29/01/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 22/01/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 15/01/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 08/01/63