ประกาศราคารับซื้อปลาป่น

    ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนตุลาคม 2564

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 06/10/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 13/10/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 20/10/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 27/10/64


    ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนกันยายน 2564

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 01/09/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 08/09/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 15/09/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 22/09/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 29/09/64


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนสิงหาคม 2564

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 04/08/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 11/08/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 18/08/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 25/08/64


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 07/07/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 14/07/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 21/07/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 28/07/64


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมิถุนายน 2564

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 02/06/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 09/06/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 16/06/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 23/06/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 30/06/64


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 05/05/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 12/05/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 19/05/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 26/05/64


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนเมษายน 2564

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 07/04/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 14/04/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 21/04/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 28/04/64


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมีนาคม 2564

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 03/03/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 10/03/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 17/03/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 24/03/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 31/03/64


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 03/02/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 10/02/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 17/02/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 24/02/64


 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมกราคม 2564

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 06/01/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 13/01/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 20/01/64

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 27/01/64

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนธันวาคม 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 02/12/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 09/12/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 16/12/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 23/12/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 30/12/63

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 04/11/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 11/11/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 18/11/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 25/11/63

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนตุลาคม 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 07/10/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 14/10/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 21/10/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 28/10/63

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนกันยายน 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 02/09/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 09/09/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 16/09/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 23/09/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 30/09/63

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนสิงหาคม2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 05/08/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 12/08/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 19/08/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 26/08/63

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 01/07/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 08/07/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 15/07/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 22/07/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 29/07/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมิถุนายน 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 24/06/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 17/06/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 10/06/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 03/06/63

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 27/05/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 20/05/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 13/05/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 06/05/63

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนเมษายน 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 29/04/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 22/04/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 15/04/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 08/04/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 01/04/63

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมีนาคม 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 25/03/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 18/03/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 11/03/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 04/03/63

 


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 26/02/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 19/02/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 12/02/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 05/02/63


ประกาศราคารับซื้อปลาป่น ประจำเดือนมกราคม 2563

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 29/01/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 22/01/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 15/01/63

 ประกาศราคารับซื้อปลาป่น 08/01/63